test 2

Naziv projekta: DRVENA KUĆA

Lokacija : Klimno, Otok Krk

Program: Kuća za odmor-privatno

Status:    Izvedeno-u redovnom održavanju

Godina:   2016.

 Opis:

Osnovni zahtjev investitora bio je stapanje objekta i njegova okoliša –intencija je  konstantno ispreplitanje i otkrivanje detalja vrta i detalja objekta kako se mijenja perspektiva korisnika. Oblikovni parametri su bazirani na varijacima kružnice, u varijaciji dimenzije i isječcima kruga, koji se tlocrtno ponavljaju na objektu i pripadajućem okolišu.

Odabrani biljni material primjeren je lokaciji sjevernog –otočnog mediterana, a uzrastom i brojem primjeraka omogućio je instantan efekt zgotovljenosti okoliša.

Zanimljivosti:

Ugrađeno preko 2 km cijevi za navodnjavanje

Posađeno preko 10 000 sadnica bilja