Građevina

Sektor građevinarstva, prvenstveno radovi niskogradnje, komplementarni su potrebama uređenja zelenih i javnih površina. Uslijed rasta kapaciteta tvrtke, možemo realizirati širok spektar radova poput postavljanja opločenja i urbane opreme, izrade i montaže ograda i nadstrešnica, izgradnje stepeništa, zidova, podzida i suhozida, pokosa, sustava površinske odvodnje, šetnica, trgova, privatnih vrtova i dječjih igrališta.

Dječja igrališta

Dječja igrališta su specifična kategorija u uređenju javnih i privatnih otvorenih površina. S obzirom na to da su korisnici prostora prvenstveno djeca, sigurnost je primarni faktor prilikom uređenja i održavanja dječjih igrališta. Gradnja dječjih igrališta podrazumijeva poslove projektiranja, građenja, nadzora i redovnog održavanja. S obzirom na sigurnosni zahtjev, zakonom su propisani uvjeti i pravila prema kojima se takve površine realiziraju, od postavljanja sigurnosnih zona sprava, certifikata za sprave/igrala, popratnu urbanu opremu te specijalizirane antistresne podloge u parteru. U skladu s propisima, iznimno je važno da poslove vezane za izgradnju dječjih igrališta izvodi tvrtka s iskustvom i potrebnim stručnim znanjem. Parkovi plus dugi niz godina održavaju i grade dječja igrališta na području Primorsko-goranske županije, što je jamstvo stručnosti i kvalitete.

Urbana oprema

Urbana oprema podrazumijeva prateći sadržaj, funkcionalnu i estetsku komponentu u otvorenom prostoru, a odnosi se na koševe za otpad, klupe, stolove, fontane, stalke za bicikle, pergole i sl. Uz vlastiti asortiman klupa i koševa za otpatke, dobavljamo  i ugrađujemo urbanu opremu prema investitorovim željama, te možemo izraditi dio opreme prema narudžbi.

Zidovi / podzidi / suhozidi

Izrada zidova vezana je za poslove uređenja okoliša, grade se uglavnom za savladavanje visinskih razlika ili ograđivanje. S obzirom na estetske preferencije ili uklapanje u postojeći izgrađeni okoliš, obrada zidova može varirati od klasičnog betona grube ili fine površinske obrade, zidova s jednim ili dva kamena lica te gradnja bez veziva, odnosno suhozidno. Možemo ponuditi kompletnu uslugu izrade svih navedenih tipova zidova te dobavu i dopremu potrebnog materijala.

Bravarski radovi

Bravarski radovi sežu od izrade i ugradnje jednostavnih ogradnih vrata i portuna, ograda te manjih nadstrešnica do većih, kompleksnijih konstrukcija koje u dogovoru s investitorima izvodimo po njihovim željama, a sukladno tehničkim mogućnostima i pravilima struke.
Također vršimo i usluge izlaska na teren radi prepravaka, nadogradnji i popravaka postojećih objekata.
Bravarski radovi obuhvaćaju sljedeće proizvode: 
Ograde, Portune, Stepeništa, Rukohvate, Ulazne nadstrešnice, Reklamne table i panoe.