HORTIKULTURA

Hortikultura obuhvaća niz radova čija je osnova biljni materijal, od uzgoja sadnica, njege, prihrane, orezivanja, uklanjanja dotrajalih biljaka te savjetovanja. Hortikulturna znanost je osnova krajobraznog projektiranja i održavanja zelenih površina, a nerijetko suportira veće građevinske zahvate kao što su sanacija pokosa i klizišta, kamenoloma, cestovnih koridora, ozelenjavanja krovova, fasada i interijera.

Krajobrazno projektiranje

Krajobrazno projektiranje interdisciplinarna je djelatnost koja spaja kulturu, tehničke standarde, etiku, estetiku i ekologiju. Oblikovanje zelenih površina planerski je proces koji usuglašava realno stanje na terenu, prirodne datosti/ograničenja, karakteristike materijala te želje i potrebe naručitelja. Važan element tog procesa, često ograničavajući, jest kalkulacija troškova, kako po pitanju izbora materijala, tako i izvedbe i održavanja zelenih površina u budućnosti. Projektiranje je način doživljavanja elemenata u prostoru te način kreativnog izražavanja u prostoru, neovisno o njegovim dimenzijama.

Sustavi automatskog navodnjavanja zelenih površina

Ugradnja sustava automatskog navodnjavanja preporuka je struke za sve javne i privatne zelene površine. Ugradnja sustava osigurava redovito zalijevanje biljnog materijala koji je nositelj ugođaja u otvorenom prostoru. Uspostavljanje režima navodnjavanja uzima u obzir klimatske i pedološke karakteristike mikrolokacije te zahtjeve biljaka za vodom, stoga je važno povjeriti projektiranje i izvođenje iskusnim stručnjacima. Jedna od bitnijih kvaliteta takvog sustava je ekonomično održavanje te ušteda na troškovima održavanja zelenih površina. Sustavom je, osim uobičajenog programatora, moguće upravljati i putem mobilne aplikacije.

Izvođenje radova

Dobra izvedba zelenih površina ne ovisi samo o dobrom projektu, nego i o stručnom timu te opremljenosti tvrtke koja posao izvodi. Izvođenje se temelji na rješavanju niza tehničkih detalja koji čine estetsku komponentu vrtova za koju je potrebna preciznost, pedantnost i predanost u radu. Ovisno o veličini zahvata, kvaliteta izvedbe mora biti dosljedna. Izvođač uvijek treba imati garanciju kvalitete.

Održavanje okoliša

Važan element koji osigurava vitalnost i kvalitetu uređenih zelenih površina jest uspostavljanje režima dugoročnog održavanja. Održavanje podrazumijeva niz radnji kao što su redovito orezivanje grmova i voćaka, formiranje krošnji stabala, njega travnjaka, malčiranje, održavanje sustava za navodnjavanje, prihrana te zaštita bilja od nametnika i bolesti. Održavanje se može ugovoriti cjelogodišnje uz mjesečne paušale ili svega nekoliko puta godišnje, po pozivu. Za uspostavljanje adekvatnog režima održavanja bitna je stručnost i dosljednost u obavljanju poslova.

Zaštita bilja

Za pravilan rast i razvoj biljaka neophodno je osigurati zaštitu biljaka od bolesti i štetnika. Naime, samo zdrave biljke svojim pravilnim rastom i razvojem mogu sudjelovati u kreiranju dobre slike vašeg vrta. Najbolja prevencija pojave bolesti svakako je redovita njega i održavanje, stoga je to stavka koju je važno promišljati u začetku kreiranja vrta. Vrt traži svakodnevnu pažnju, jer je vrijeme za reagiranje iznimno važan faktor zaštite. Možemo ponuditi usluge preventivnog i kurativnog tretiranja bilja koristeći konvencionalna, ali i ekološki prihvatljivija sredstva za zaštitu bilja.

Vanjska rasvjeta

Rasvjeta u eksterijeru element je koji uvelike podiže kvalitetu boravišnog prostora. Osim ambijentalne i estetske komponente, služi i kao pomoć pri orijentaciji te daje sigurnost u prostoru. Rasvjetna tijela naglašavaju rubove vrta, staze, stepenice te akcente u prostoru. Vanjska rasvjeta koju ugrađujemo temelji se na LED tehnologiji niskog napona (12V), stoga je sigurna, kvalitetna i ekonomična u potrošnji električne energije. Uređaji mogu koristiti svjetlosni senzor za automatski način rada, a moguće je i podešavanje timerom ili upravljanje mobilnom aplikacijom. Proizvodi su kompatibilni sa sustavom navodnjavanja te dolaze s petogodišnjom garancijom.