VILLA AURA

Naziv projekta: VILLA AURA
Lokacija : Medveja
Namjena: Kuća za odmor-privatno
Status: Izvedeno
Godina: 2017.

Opis:

Osnovni zahtjev investitora bio je potpuno ozelenjavanje okoliša koji će u konačnici ostavljati dojam “divljeg vrta” bez vidljivih staza i putova kako bi se razbila monotonija ortogonalnih formi parcele, kaskada i objekta. Biljni materijal isključivo je vezan za autohtonu floru, stoga su izbačeni svi oblici egzota koji zahtjevaju poseban režim održavanja.

Zanimljivosti:

Ručni prijenos i sadnja 1318 sadnica bilja na 21 kaskadi izvedena je isključivo ručnim radom unutar 10 dana sa svim vrtno tehničkim radovima. Ugradnja stare masline u ostakljeni atrij, ručno sa krova objekta.