Lokacija : Rijeka 
Program: poslovna zgrada 
Status:    Izvedeno-pod redovnim održavanjem 
Godina:   2015.

Opis:

Okoliš podržava modernu i minimalističku arhitekturu. Reprezentativnog je karaktera, oblikovan jasnim i čistim linijama dugih poteza homogenih grupa biljnog materijala. Biljni materijal je u korelaciji sa zaštitnim bojama logotipa tvrtke, a dinamika u prostoru se čita kroz izmjene atraktivnosti biljnog materijala tijekom godišnjeg doba.

Zanimljivosti:

Preko 13 000 m2 zelenih površina pod navodnjavanjem sa preko 10 000 sadnica bilja.