Crnogorična stabla i grmovi

Uglavnom zimzelene biljke koje karakteriziraju igličasti listovi. Sade se samostalno, kao živa ograda, u grupama ili u kombinaciji sa ostalim vrstama kao kontrast ili podloga. Dekorativna vrijednost je u širokoj paleti visina, oblika, boja i oblika iglica.