JADRAN GALENSKI LABORATORIJ

Opis:

Okoliš podržava modernu i minimalističku arhitekturu. Reprezentartivnog je karaktera, oblikovan jasnim i čistim linija  dugih poteza homogenih grupa biljnog materijala. Biljni material je u korelaciji sa zaštitnim bojama logotipa tvrtke a dinamika u prostoru se čita kroz izmjene atraktivnosti biljnog materijala tijekom godišnjeg doba.

Zanimljivosti:

Preko 13 000 m2 zelenih površina pod navodnjavanjem sa preko 10 000 sadnica bilja

Naziv projekta: JADRAN GALENSKI LABORATORIJ
Lokacija : Rijeka 
Namjena: poslovna zgrada 
Status:    Izvedeno-pod redovnim održavanjem 
Godina:   2015.

Opis:

Okoliš podržava modernu i minimalističku arhitekturu. Reprezentartivnog je karaktera, oblikovan jasnim i čistim linija  dugih poteza homogenih grupa biljnog materijala. Biljni material je u korelaciji sa zaštitnim bojama logotipa tvrtke a dinamika u prostoru se čita kroz izmjene atraktivnosti biljnog materijala tijekom godišnjeg doba.

Zanimljivosti:

Preko 13 000 m2 zelenih površina pod navodnjavanjem sa preko 10 000 sadnica bilja